Accredited Courses & Qualifications for Library and Information Science in Malaysia

Program melanjutkan pelajaran yang  diiktiraf dalam bidang Sains Perpustakaan dan Maklumat di Malaysia adalah seperti berikut:-

1. Universiti Malaya

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

 

2. Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Teknologi & Sains  Maklumat

 

3. Universiti Teknologi MARA

Fakulti Pengurusan Maklumat

 

4. Universiti Islam Antarabangsa |International Islamic University Malaysia IIUM

Kuliah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (KICT)

 

5. Universiti Selangor

Fakulti Komunikasi, Seni Visual & Komputer

 

6. Persatuan Pustakawan Malaysia

Sijil Pembantu Perpustakaan