Donations & Gifts

  • Penajaan yuran pendidikan/kursus/persidangan dalam dan luar negara
  • Kewangan
  • Peralatan dan perabot untuk pejabat sekretariat
  • Pemindahan kepakaran dan teknologi