Guidelines

 1. Akta Perpustakaan / Library Acts – 2 dokumen
 2. Garis Panduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan Edisi Tahun 2015 EPU, JPM A.80 PERPUSTAKAAN
 3. Dasar Galakan Membaca Kebangsaan 2002 | National Reading Campaign Policy 2002
 4. Dasar Galakan Membaca Perpustakaan Negara Malaysia 2013
 5. Dasar Buku Negara 1985 oleh Majlis Buku Kebangsaan Malaysia
 6. Panduan dan Perlembagaan PPM
 7. Prosedur Penganjuran Program/Aktiviti PPM
 8. Tatacara Pengurusan Kewangan Penganjuran Projek/Aktiviti PPM
 9. Garis Panduan Lawatan Amalan Terbaik Perpustakaan
 10. Penghuraian Kerja Perkhidmatan Pustakawan (JPA)
 11. Akta Universiti Dan Kolej Universiti (Pindaan) 2012
 12. Standard Perpustakaan Bagi Kolej Dan Universiti Swasta PERPUN 2000
 13. Standard Perpustakaan Universiti Malaysia PERPUN 2016
 14. Standard Perpustakaan Universiti PPM 2018
 15. Kod Amalan Akreditasi Program MQA (Bidang 6: Sumber Pendidikan) 
 16. Kod Amalan Akreditasi Program MQA Pindaan 2017 (Bidang 5: Sumber Pendidikan)
 17. Pelan Strategik PPM