Guidelines

 1. Library Acts
 2. *Panduan dan Perlembagaan PPM
 3. Prosedur Penganjuran Program/Aktiviti PPM
 4. Tatacara Pengurusan Kewangan Penganjuran Projek/Aktiviti PPM
 5. Garis Panduan Lawatan Amalan Terbaik Perpustakaan
 6. Penghuraian Kerja Perkhidmatan Pustakawan (JPA)
 7. Akta Universiti Dan Kolej Universiti (Pindaan) 2012
 8. Standard Perpustakaan Bagi Kolej Dan Universiti Swasta PERPUN 2000
 9. Standard Perpustakaan Universiti Malaysia PERPUN 2016
 10. Standard Perpustakaan Universiti PPM 2018
 11. Kod Amalan Akreditasi Program MQA 2010 (Bidang 6: Sumber Pendidikan) 
 12. Kod Amalan Akreditasi Program MQA Pindaan 2017 (Bidang 5: Sumber Pendidikan)
 13. Pelan Strategik PPM 2017-2018

*Telah dikemaskini 3 Disember 2018