Jawatankuasa Teknologi Maklumat | Committee on Information Technology

Pengerusi
Encik Muizzudin Kaspol  – UPM

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa
Portfolio Kerja Pembangunan Sistem dan Pengurusan Metadata Laman Web PPM

Portfolio Kerja Pembangunan Multimedia dan Grafik Laman Web PPM

Portfolio Kerja Pengurusan Aturcara dan Program Teknologi Maklumat PPM

 

Portfolio Kerja Moderator Media Sosial dan Tugas-tugas Khas

 

Portfolio Penyelidikan & Kesedaran Aplikasi Teknologi

 

“Bersama meningkat upaya kemahiran dan pengetahuan Pustakawan dalam bidang teknologi maklumat & komunikasi”

Hubungi:

Pengerusi JK IT
Email: muizzudin@upm.edu.my
Telefon: +603-89468660

Aktiviti Rutin:

 • Mesyuarat jawatankuasa
 • Pengemaskinian laman sesawang PPM
 • Pembaharuan hosting domain pada 18/01 setiap tahun
 • Mengemaskini kandungan maklumat:
 • Aktiviti PPM (Aktiviti dikemaskini/dimuatnaik)
 • Memaparkan carta organisasi dengan lengkap
 • Memantapkan sumber maklumat berkaitan bidang kepustakawanan.
 • Membuat proses penyelenggaran & backup.
 • Memantau penghantaran emel pustakawan55@ppm.org.
 • Pengemaskinian LinkedIn, Facebook & Blog PPM
  Hebahan/berita/makluman/aktiviti/gambar dikemaskini
 • Menyokong keperluan infostruktur dan infrastruktur aktiviti-aktiviti PPM.

Rancangan Projek 2016-2018:

 • Pendigitalan dokumen PPM seperti minit mesyuarat, penerbitan PPM dan lain-lain.
 • Mewujudkan sistem pembaharuan/pendaftaran keahlian PPM secara dalam talian.
 • Mewujudkan pangkalan data penyata yuran keahlian melalui aplikasi Google Drive.
 • Mengadakan pertandingan kuiz dalam talian bagi tempoh masa 4 bulan sekali bagi menarik minat pendaftaran ahli baru. [hadiah: wang tunai, cenderahati PPM dan jurnal bercetak PPM secara percuma]
 • Mengadakan sesi seminar/kolokium/wacana teknologi maklumat untuk Pustakawan.
 • Membina direktori kepakaran tempatan bidang Sains Perpustakaan dan Pengurusan Maklumat secara dalam talian.
 • Membangunkan pautan laman web “PPM Market” untuk mempamerkan jualan dan cenderahati PPM.
 • Mewujudkan pautan laman web untuk menarik apa jua bentuk sumbangan dan meningkatkan dana kewangan.