Jawatankuasa Perpustakaan Islam | Committee on Islamic Libraries

Pengerusi : Puan Nor Azzah binti Momin
Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Setiausaha : Puan Azlina Othman
Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Ahli-ahli Jawatankuasa :

 

Persidangan:

  • The World Congress of Muslim Librarians and Information Scientists (WCOMLIS)
  • Regional Islamic Libraries Seminar (RELieS)