Kerajaan Malaysia

Kerajaan Malaysia merupakan pihak berkepentingan, rakan kongsi, dan benefisiari kami dalam membangunkan profesionalisme bidang kepustakawanan. Adalah menjadi tanggungjawab kami melaksanakan polisi kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dan orang awam seperti mana dituntut.