KIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PPM KE 63 TAHUN 2018/2019 | KIT 63rd ANNUAL GENERAL MEETING YEAR 2018/2019

Klik Pautan Yang Disediakan:-

 • NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (MAT) PERSATUAN PUSTAKAWAN MALAYSIA (PPM) 2018/2019
 • Pembaharuan Keahlian 2019
 • Surat Pelepasan AGM PPM
 • Borang Usul
 • Agenda MAT
 • Aturcara MAT PPM
 • Buku Program AGM
 • Agenda MAT
 • Minit MAT PPM
 • Senarai Kehadiran MAT PPM
 • Laporan Majlis PPM Sesi Penggal
 • Laporan Jawatankuasa & Kumpulan PPM
 • Lampiran 1_JK Kecil Latihan_PSPP
 • Lampiran 2_JK Kecil Latihan_Laporan NOSS & SKM
 • Lampiran 3_JK Kecil Latihan_PPSM
 • Lampiran 4_JK Kecil Latihan_ Promosi & Jerayawara
 • Pembentangan Usul
 • Usul 1
 • Usul 2
 • Usul 3
 • Senarai Keahlian Berbayar_PPM_2017/2018
%d bloggers like this: