Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Nama Institusi
Name of Institution
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan Imam Al’Syafi’i
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Bandar Seri Putra 43000 Kajang, Selangor
Nombor Telefon
Telephone Number
03-8911 7000
Nombor Faks
Fax Number
03-8925 4467
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
noorlia@kuis.edu.my
Alamat Laman Web
Website Address
library1.kuis.edu.my
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Monday to Wednesday  9.00am – 6.00pm, 8.00pm – 10.00pm
Thursday 9.00am – 6.00pm
Friday 9.00am – 12.00pm, 2.45pm – 6.00pm, 8.00pm – 10.00pm
Saturday and Sunday 10.00am – 3.00pm
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total number of collection
60,000 vols
Koleksi Islam
Islamic Collection
28,000 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
1995
Nama Ketua Pustakawan/Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Noorlia Hj Ramli
Tajuk Perkara
Subject access
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (classification)
Library of Congress Classification (LCC)
Koleksi Khusus Islam/Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Koleksi Imam Al-Syafi’i dan koleksi Undang-Undang Islam
Facebook (KUIS) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Jumlah staf perpustakaan
Total number of library staff
16
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
noorlia@kuis.edu.my
GPS 2°53’28.2″N 101°47’21.7″E