List of PPM Groups

1. PPM Kumpulan Utara
-Pengerusi
Pn. Mazmin Mat Akhir

2. PPM Kumpulan Timur
-Pengerusi
Pn Rugayah Ali

3. PPM Kumpulan Selatan
-Pengerusi
Pn. Noraziah Sharudin

4. PPM Kumpulan Sarawak
-Pengerusi
En. Japri Bujang Masli

5. PPM Kumpulan Sabah
-Pengerusi
En. Wong Vui Yin