Masjid Al-Muktafi Billah Shah (MAMBS), Kuala Terengganu

Nama Institusi
Name of Institution
Masjid Al-Muktafi Billah Shah (MAMBS), Kuala Terengganu
Nama Perpustakawan
Name of the Library
Maktabah Al-Ghazali (Perpustakaan Masjid Al-Muktafi Billah Shah)
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Masjid Al-Muktafi Billah Shah, Jalan Persinggahan, 20400 Kuala Terengganu
Nombor  Telefon
Telephone Number
09-6318453
Nombor Faks
Fax Number
09-6318453
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
mambs.kt@gmail.com
Laman Web
Website Address
Under Construction
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Sunday – Friday (10:00 am – 1:00 pm dan 2:00 pm – 4:00 pm)
Break (1:00 pm – 2:00 pm)
Saturday & Public Holiday (Closed)
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
4,100 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
13 Jun 2014
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Penasihat Maktabah Al-Ghazali : Dr. Hajjah Fauziah binti Wan Jaafar, Pegawai Masjid (Unit Informasi Dan Komunikasi): Ustazah Nurul Fatihah Binti Rosely
Tajuk Perkara
Subject Heading
Sears List of Subject Headings
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Dewey Decimal Classification (DDC)
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Koleksi Kitab Kuning dan Koleksi Karya Al-Imam Al-Ghazali, Koleksi Khutbah Negeri Terengganu
Facebook
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
1
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
mambs.kt@gmail.com
GPS 5.3275° N, 103.1477° E