Muzium Kesenian Islam Malaysia

Nama Institusi
Name of Institution
Muzium Kesenian Islam Malaysia
Islamic Arts Museum Malaysia
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Scholar’s Library
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Jalan Lembah Perdana, 50480, W.P. Kuala Lumpur
Nombor  Telefon
Telephone Number
03-20927070
Nombor Faks
Fax Number
03-22740529
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
Scholarslibrary@iamm.org.my
Laman Web
Website Address
https://www.iamm.org.my/scholars-library/
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Monday-Friday (10.00 am-5.00 pm)
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
19,000 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
2004
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Cik Salmiah binti Jusoh
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Library of Congress Classification (LCC)
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Kesenian Islam/Senibina Islam, Koleksi Nadir/Khas & Terhad
Facebook https://www.facebook.com/islamicartsmuseummalaysia/
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
Scholarslibrary@iamm.org.my
GPS 3.1415° N, 101.6897° E