Projects

  1. Pembangunan Berterusan Kompetensi Pustakawan
  2. Pembangunan Pengurusan Data berkaitan Bakat Pustakawan di Malaysia
  3. Kempen Meningkatkan Semangat Kebersamaan Pustakawan
  4. Pengurusan Pendigitalan Kandungan Maklumat berkaitan PPM
  5. Program Kebajikan Pustakawan
  6. Program Sukarelawan Pustakawan
  7. Program Advokasi