Public Schools

Maklumat lanjut boleh didapati di laman web Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pejabat Induk Organisasi: http://www.moe.gov.my/my/profil-jabatan?div=4

Objektif: http://www.moe.edu.my/btp/?page_id=1321

Kerangka: http://www.moe.edu.my/btp/wp-content/uploads/2011/03/writeup_PUSAT-SUMBER-SEKOLAH.pdf

Jenis Sekolah:-

 1. Sekolah Rendah
 2. Sekolah Menengah
  • Harian
  • Teknik & Vokasional
  • SABK & SMKA
  • Sekolah Seni Malaysia
  • Sekolah Sukan Malaysia