SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – UNITED NATIONS

Agenda 2030 untuk Pembangunan Mampan, yang persetujui dan diguna pakai oleh semua Negara Anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 2015, menyediakan satu rangka tindakan bersama untuk keamanan dan kemakmuran untuk rakyat dan persekitaran bumi ini, kini dan masa depan. Terdapat 17 Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs), yang perlu diambil tindakan oleh semua negara – dibangunkan dan berkembang – dalam perkongsian global.

Maklumat lebih lanjut: https://sustainabledevelopment.un.org