SENARAI PENUH PENERIMA ANUGERAH PPM

 

ANUGERAH TOKOH PUSTAKAWAN PPM / PPM OUTSTANDING LIBRARIAN AWARD

 

TAHUN / YEAR PENERIMA / RECIPIENT
2001 Syed Salim Agha

(Nominee for CONSAL Outstanding Librarian Award 2001)

2002 Dr. Zaiton binti Osman

(Recipient of CONSAL Outstanding Librarian Award 2003)

2003 No recipient
2004 Shahar Banum binti Jaafar

(Nominee for CONSAL Outstanding Librarian Award 2006)

2008 Zawiyah binti Baba

(Recipient of CONSAL Outstanding Librarian Award 2009)

2010 Rashidah Begum Fazal Mohamed

(Nominee for CONSAL Outstanding Librarian Award 2012)

(Recipient of Silver Award for CONSAL Outstanding Librarian Award 2015)

2013 Dr. Mohd. Sharif bin Mohd Saad

(Recipient of Silver Award for CONSAL Outstanding Librarian Award 2015)

2015 Dr. Wan Ali bin Wan Mamat

(Nominee for CONSAL Outstanding Librarian Award 2018)

2017 Dr. Nor Edzan binti Che Nasir
2018 No recipient
2019

 

ANUGERAH PUSTAKAWAN CEMERLANG

TAHUN / YEAR PENERIMA / RECIPIENT
2001
2002
2003
2004
2008
2010
2013
2015
2017
2018
2019

ANUGERAH PUSTAKAWAN HARAPAN PPM / PPM PROMISING LIBRARIAN AWARD

 

TAHUN / YEAR PENERIMA / RECIPIENT
2002 Dilancarkan / Launched
2003 Tiada Penerima / No Recipient
2004 Tiada Penerima / No Recipient
2005 Salmah binti Abdullah
2006 Tiada Penerima / No Recipient
2007 Tiada Penerima / No Recipient
2008 Hasnita binti Ibrahim
2009 Tiada Penerima / No Recipient
2010 Nor Azzah binti Momin
2011 Tiada Penerima / No Recipient
2012 Tiada Penerima / No Recipient
2013 Tiada Penerima / No Recipient
2014 Tiada Penerima / No Recipient
2015 Mohd Faizal bin Hamzah
2016 Tiada Penerima / No Recipient
2017 Ali bin Rashid
2018 Tiada Penerima / No Recipient
2019

 

ANUGERAH PINGAT EMAS PELAJAR TERBAIK PPM /

PPM GOLD MEDAL AWARD FOR BEST STUDENT

 

TAHUN / YEAR PENERIMA /RECIPIENT
1978 Salmah binti Salleh
1979 Fuziah binti Mohd. Nadzar
1980 Norlida binti Tunggal
1981 Noor Harun bin Abdul Karim
1982 Wan Sallehah binti Wan Mahmood
1983 Azahar bin Mohd Noor
1984 Janet Rata anak Noel
1985 Khairul Amin bin Mohd Salleh
1986 Kamal bin Daud
1987 Mainorsiah binti Abdullah Zawawi
1988 Abdul Manan bin Abdul Rahman
1989 Balqis binti Suja’
1990 Hazami binti Habib
1991 Suffianah binti Balaluddin
1992 Aziz Khan bin Hamid Khan
1993 Tiada pencalonan kerana program ITM ditukar kepada 4 tahun / No nomination since ITM changed to a 4-year programme
1994 Zuhanariah binti Mohd Nordin
1995 Kamariah binti Gono
1996 Fadzillawati binti Abdul Latiff
1997 Fimaris binti Mohamad Ariff
1998 Noraita binti Umnor (LIS Bachelor – UiTM)
Sharon Manel De Silva (LIS Master Dissertation – UM)
1999 Tiada pencalonan / No nomination
2000 LIS Bachelor – UiTM – Tiada pencalonan / No nomination
LIS Master Dissertation – UM – Tiada pencalonan / No nomination
2001 LIS Bachelor – UiTM – Tiada pencalonan / No nomination
Shahrozat bin Ibrahim (LIS Master Dissertation – UM)
2002 Rohayah binti Maliki (LIS Bachelor – UiTM)
Teow Pow Lin (LIS Master Dissertation – UM)
2003 Shuzlina binti Mat Amin (LIS Bachelor – UiTM)
Nor Sahlawaty binti Halim (LIS Master – IIUM)
2004 Agatha ak Francis Umbit (LIS Bachelor – UiTM)
Rashikhah binti Kari @ Khairi (LIS Master Dissertation – UM)
Zahila binti Mohd Noor (LIS Master – IIUM)
2005 Nur Azwani Hasleem binti Nasrun (LIS Bachelor – UiTM)
Roesnita binti Ismail (LIS Master Dissertation – UM)
2006 Tiada anugerah / No award
2007 Tiada anugerah / No award
2008 Wan Hajrah binti Wan Aris (LIS Master Dissertation – UM)
2009 Nurhidayah Nasharudin (LIS Bachelor – UiTM)
Kevin Wan Utap Anyi (LIS Master Dissertation – UM)
Norhiyah Mohammad Noor (LIS Master – IIUM)
2011 Mohd. Afiq bin Rusly (LIS Bachelor – UiTM)
Sanni Shamsudeen Ademola (LIS Master Dissertation – UM)
Nur Leyni Nilam Putri binti Junurhum (LIS Master – IIUM)
2012 Norzafirah bintu Midun (LIS Bachelor – UiTM)
Rizalawati Ayu binti Abdul Razak (LIS Master Dissertation – UM)
Syazana binti Zainuddin (LIS Master – IIUM)
2013 Nur Izyan Mohd. Nadzri (LIS Bachelor – UiTM)
Mohd. Ismail bin Abidin (LIS Master Dissertation – UM)
Ruzaimah binti Md. Zain (LIS Master – IIUM)
2014 Siti NurAishah binti Ismail LIS Bachelor – UiTM)
Mur Kamisah binti Yusof (LIS Master Dissertation – UM)
Fairus Nawar binti Mansor (LIS Master – IIUM)
2015 Muhammad Hisyamuddin Mohammed Nor (LIS Bachelor – UiTM)
Tiada Pemenang – (LIS Master Dissertation – UM)
Durasni Abdullah (LIS Master– IIUM)
2016 Fadhilah binti Mat Noor (LIS Bachelor – UiTM)
Goh Sok Boon (LIS Master Dissertation – UM)
Nur Ezzati binti M.Taib (LIS Master – IIUM)
Mohd Jeffri bin Abu Hassan (LIS Bachelor – Unisel)
2017 Mohd Shahril Nizam bin Ibnu Sahad (LIS Bachelor – UiTM)
Nurfarawahidah binti Badruesham (LIS Master Dissertation – UM)
Hamizah binti Hafit (LIS Master – IIUM)
Arunnasundari A/P Ramani (LIS Bachelor – Unisel)
2018 Nadia Shakiera Binti Mohd Bahiran
(Sarjana Muda Sains Perpustakaan Dan Maklumat
Universiti Teknologi MARA)
Nor Faezah Binti Ismail
Anugerah Tesis Terbaik
Sarjana Sains Perpustakaan Dan Maklumat (MLIS)
Universiti Malaya
Khyronesa Binti Abdul Karim
Sarjana Sains Perpustakaan Dan Maklumat (MLIS)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
Puteri Khairunniza Binti Zaha Riffin
Ijazah Sarjana Muda Sains Perpustakaan
Universiti Selangor
2019

 

ANUGERAH JAWATANKUASA PALING AKTIF PPM

 

TAHUN / YEAR PENERIMA / RECIPIENT
2001
2002
2003
2004
2008
2010
2013
2015
2017 Jawatankuasa Perpustakaan Undang-undang
2018
2019

ANUGERAH KUMPULAN (WILAYAH) PPM PALING AKTIF

 

TAHUN / YEAR PENERIMA / RECIPIENT
2001
2002
2003
2004
2008
2010
2013
2015
2017 PPM Kumpulan Timur
2018
2019

 

HADIAH PENULISAN TERBAIK

TAHUN / YEAR PENERIMA / RECIPIENT
2001
2002
2003
2004
2008
2010
2013
2015
2017
2018
2019

 

PPM LIBRARIES EXCELLENCE AWARD

YEAR AWARDS AND RECIPIENTS
2004 Launching of awards
2005 Category for Medium/Large SizeLibraries

Perpustakaan Sultanah Zanariah, Universiti Teknologi Malaysia

 

Special Mention Award for Excellence & Creativity in Promotional Activities

Pustaka Negeri Sarawak

 

Special Mention Award for Transformation of Library

Pusat Sumber Bank Negara Malaysia

2007 Category for Large Size Libraries

Pustaka Negeri Sarawak

 

Special Mention Award for Transforming a College Library into a University Library

Tun Abdul Razak Library, Universiti Teknologi MARA

 

Special Mention Award for Setting Up An Institutional Repository Archive

Tun Seri Lanang Library, Universiti Kebangsaan Malaysia

Category for Medium Size Libraries

PETRONAS Petroleum Resource Centre

 

Special Mention Award for Creativity and Optimisation of Resources

Multimedia University Library

Category for Small Size Libraries

No recipient

 

Special Mention Award for Creativity in the Provision of Services within Limited Resources

Library of Jabatan Kerja Raya

2009 Category for Large Size Libraries

Tun Abdul Razak Library, Universiti Teknologi MARA

Category for Medium Size Libraries

Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka

Category for Small Size Libraries

Pusat Maklumat dan Perpustakaan, BERNAMA

2011 Category for Large Size Libraries

Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Universiti Putra Malaysia

Category for Medium Size Libraries

Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang