Standard Perpustakaan Universiti

Terima Kasih
YBhg. Datuk Rashidi bin Hasbullah
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kerana
Merasmikan

Penerbitan Standard Perpustakaan Universiti

Versi PDF