Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Akademik 2015 [17-18 march 2015] di MS Garden Hotel Kuantan.

Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Akademik 2015 Pengurusan Ilmu: Kearah Penarafan Universiti Objektif Persidangan ini bertujuan menyediakan satu medan diskusi dan perkongsian pengalaman serta amalan terbaik dalam penjanaan maklumatberkualiti untuk menyokong penarafan universiti. MUAT TURUN LAMPIRAN Sila Lawati Laman Rasmi Persidangan http://ncoal.ump.edu.my/