Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah

Nama Institusi
Name of Institution
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan UniSHAMS
Alamat Surat-menyurat
Postal Address
Jabatan Perpustakaan,
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Kampus Kuala Ketil, 09300, Kuala Ketil, Kedah.
Nombor Telefon
Telephone Number
04-415 5074/5075/5071
Nombor Faks
Fax Number
04-44155050
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
ketuapustakawan@unishams.edu.my
Laman Web
Website Address
http://opac.lib.unishams.edu.my/
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
8:00 am – 10.00 pm
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
80,000 vols
Koleksi Islam
Islamic Collection
 
45,000 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
1995
Nama Ketua Pustakawan/Pegawa Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Muhammad Lukman bin Harun
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Library of Congress Classification (LCC)
Koleksi Khusus Islam/Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Koleksi Syari’ah, Usuluddin, Islamic Law
Facebook
Facebook
Perpustakaan Unishams
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
14
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
lukman@unishams.edu.my
GPS
 
5°34’45.4″N 100°38’16.9″E