Universiti Islam Malaysia, UIM Wisdom Library

Nama Institusi
Name of Institution
Universiti Islam Malaysia
Islamic University of Malaysia
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan Kebijaksanaan UIM
UIM Wisdom Library
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Aras 1, Blok I, Bangunan MKN Embassy Techzone, Jalan Teknokrat 2, 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan
Nombor  Telefon
Telephone Number
03-8318 6848
Nombor Faks
Fax Number
03-83246600
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
library@uim.edu.my
Laman Web
Website Address
library.uim.edu.my
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Isnin – Jumaat (Monday – Friday) : 9.30 am – 5.30 pm
Sabtu / Saturday : 9.30 am – 2.00 pm
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
4,000 vols
Koleksi Islam
Islamic Collection
3,000 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
2015
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Azman Abdul Rahim
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Library of Congress Classification (LCC)
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Kewangan Islam, Kebijaksanaan, Perubatan Alami
Islamic Finance, Wisdom, Natural Medicine
Facebook
Facebook
https://www.facebook.com/uimlibrary/
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
7
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
library@uim.edu.my
GPS 2°56’08.9″N 101°39’20.7″E