Universiti Kebangsaan Malaysia, Perpustakaan Tun Sri Lanang

Nama Institusi
Name of Institution
Universiti Kebangsaan Malaysia
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan Tun Seri Lanang,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor Darul Ehsan
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Unit Arab dan Tamadun Islam,
Perpustakaan Tun Seri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan
Nombor  Telefon
Telephone Number
03-89213446
Nombor Faks
Fax Number
03-89256067
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
kpustaka@ukm.edu.my
Laman Web
Website Address
Laman web PTSL : www.ukm.my/ptsl
Blog Koleksi Arab & Tamadun Islam:
http://koleksi-islamptsl.blogspot.com
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Monday – Friday : 8.00 am – 10.30 pm
Saturday & Sunday : 10.00 am – 5.00 pm
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
3.731 m
Koleksi Islam
Islamic Collection
113,117 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
1970
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Ketua Pustakawan: En. Wan Suhaimi bin Ariffin
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Library of Congress Classification (LCC), Skim Pengkelasan Undang-undang Kelas BP dan Skim Pengkelasan Bahan Undang-undang Perpustakaan UKM kecuali Perpustakaan Undang-undang
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Koleksi Arab & Tamadun Islam
Facebook https://www.facebook.com/ptslukm/
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
221
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
shahruddin@ukm.edu.my
GPS 2°55’33.7″N 101°46’57.0″E