Universiti Malaya, Perpustakaan Akademi Pengajian Islam

Nama Institusi
Name of Institution
Universiti Malaya
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan Akademi Pengajian Islam
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Universiti Malaya, Lembah Pantai, 50603 Kuala Lumpur.
Nombor  Telefon
Telephone Number
03-79676116
Nombor Faks
Fax Number
03-79573661
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
zaharaha@um.edu.my
Laman Web
Website Address
https://umlib.um.edu.my/scontents.asp?tid=16&cid=39&p=1&vs=en
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Monday to Friday 8.00 am-5.00 pm
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
50,000 vols
Koleksi Islam
Islamic Collection
40,000 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
2001
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Pn Zaharani Binti Aiyub
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Universal Decimal Classification (UDC)
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
None
Facebook University of Malaya Library
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
4
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
zaharaha@um.edu.my
GPS 3°07’59.9″N 101°39’26.0″E