Universiti Malaya, Perpustakaan Al-Malik Faisal, Nilam Puri

Nama Institusi
Name of Institution
Universiti Malaya
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan Al-Malik Faisal, Nilam Puri
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
University of Malaya, Nilam Puri
16010 Kota Bharu, Kelantan
Nombor  Telefon
Telephone Number
+609-712 6491
Nombor Faks
Fax Number
+609-712 6580
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
i1saiful@um.edu.my
Laman Web
Website Address
https://umlib.um.edu.my/scontents.asp?tid=16&cid=45&p=1&vs=en
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Sunday to Wednesday 8.30 am -10.30 pm
Thursday 8.30 am -3.30 pm
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
19, 000 vols
Koleksi Islam
Islamic Collection
11, 000 vols
Tahun Penubuhan
Year Founded
1981
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Saifuddin Otheman (Penolong Pustakawan S32)
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Library of Congress Classification (LCC)
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
None
Facebook None
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
12
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
i1saiful@um.edu.my
GPS 6°01’38.6″N 102°14’25.3″E