Universiti Sultan Azlan Shah

Nama Institusi
Name of Institution
Universiti Sultan Azlan Shah
Nama Perpustakaan
Name of the Library
Perpustakaan Universiti Sultan Azlan Shah
Alamat Surat-Menyurat
Postal Address
Perpustakaan Universiti Sultan Azlan Shah, Bukit Chandan, 33000, Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan
Nombor  Telefon
Telephone Number
05-7732290
Nombor Faks
Fax Number
05-7732323
E-Mel Organisasi atau Perpustakaan
Organization or Library e-Mail
nor_fadzil@usas.edu.my
Laman Web
Website Address
www.usas.edu.my
Waktu Perkhidmatan
Opening hours
Monday to Friday (9.00am-10.00pm)
Saturday (9.00am-5.00pm)
Sunday, Public Holiday – Close
Semester break: Monday to Friday (9.00pm-5.00pm)
Saturday, Sunday and Public Holiday – Close
Jumlah Koleksi Keseluruhan
Total Number of Collection
35,000
Koleksi Islam
Islamic Collection
18,950 copies
Tahun Penubuhan
Year Founded
1999
Nama Ketua Pustakawan / Pegawai Perpustakaan
Name of Chief Librarian / Library Officer
Nor Fadzil bin Shoib, PPT
Tajuk Perkara
Subject Heading
Library of Congress Subject Headings (LCSH)
Sistem Nombor Pengkelasan
Call Number (Classification)
Library of Congress Classification (LCC)
Koleksi Khusus Islam / Seksyen Islam
Special Islamic Collection/Islamic Section
Koleksi Ulama Nusantara (Special Collection) dan buku-buku am dan ilmiah Pengajian Islam
Facebook https://www.facebook.com/usaslibrary/
Jumlah Kakitangan
Total Number of Library Staff
18 staff
E-Mel Pegawai
Contact Person E-Mail Address
nor_fadzil@usas.edu.my
GPS 4°45’09.7″N 100°56’52.0″E