Accredited Courses & Qualifications for Library and Information Science in Malaysia

Program melanjutkan pelajaran yang  diiktiraf dalam bidang Sains Perpustakaan dan Maklumat di Malaysia adalah seperti berikut:-

1. Universiti Malaya

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Year 2015 QS Ranking in Computer Science & Information System subject = 51

2. Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Teknologi & Sains  Maklumat

Year 2015 QS Ranking in Computer Science & Information System subject = 201

3. Universiti Teknologi MARA

Fakulti Pengurusan Maklumat

Year 2015 QS Ranking in Computer Science & Information System subject = 351

4. Universiti Islam Antarabangsa |International Islamic University Malaysia IIUM

Kuliah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (KICT)

Year 2015 QS Ranking in Computer Science & Information System subject = 401

5. Universiti Selangor

Fakulti Komunikasi, Seni Visual & Komputer

6. Persatuan Pustakawan Malaysia

Sijil Pembantu Perpustakaan