Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Akademik 2015 [17-18 march 2015] di MS Garden Hotel Kuantan.

Banner_NCOAL

Persidangan Kebangsaan Perpustakaan Akademik 2015

Pengurusan Ilmu: Kearah Penarafan Universiti

Objektif

Persidangan ini bertujuan menyediakan satu medan
diskusi dan perkongsian pengalaman serta amalan
terbaik dalam penjanaan maklumatberkualiti untuk
menyokong penarafan universiti.

MUAT TURUN LAMPIRAN

Sila Lawati Laman Rasmi Persidangan http://ncoal.ump.edu.my/